MRI onderzoek bij voorste kruisband deficiënte knieën met rotatoire instabiliteit

Aandoening(en): Knie

Specialist(en): Prof. Dr. Johan Bellemans

INTRODUCTIE
Naast voorachterwaartse instabiliteit van de knie kan een voorste kruisband scheur ook aanleiding geven tot rotatoire instabiliteit. De oorzaak van voorste kruisband scheuren zijn vaak pivoterende bewegingen met een dynamisch valgus moment en interne tibiale rotatie, resulterend in geässocieerde letsels aan de collaterale ligamenten, meniscus en het anterolateraal ligament.

Een letsel aan het anterolateraal ligament bij een voorste kruisband scheur is een belangrijke reden voor het ontstaan van bijkomende rotatoire instabiliteit. Echter, recente literatuur toont aan dat ook andere factoren hierbij een rol kunnen spelen. Zo wordt gedacht dat de aanhechting van de meniscus aan de tibia en aan het kapsel, en de iliotibiale band een belangrijke graad van rotatie stabiliteit aan de knie kunnen geven.

DOEL
Om deze reden willen we met behulp van een MRI onderzoek de belangrijke stabiliserende structuren beter bestuderen. Dit doen we door de geblesseerde knie te vergelijken met de contralaterale gezonde knie.

METHODE
Patiënten met een voorste kruisband scheur die in aanmerking komen voor een operatief herstel worden pre-operatief klinisch onderzocht. Deze groep van patiënten die een verhoogde rotatoire instabiliteit vertonen worden geselecteerd en indien ze aan de inclusiecriteria voldoen, uitgenodigd om deel te nemen aan de studie.

Deze patiënten krijgen naast een MRI van de geblesseerd knie, ook een MRI van de contralaterale zijde.  Zowel pre- als per-operatieve bevindingen worden bijgehouden en getoetst aan de MRI beelden.

Inclusiecriteria zijn: 

  • tussen 18 en 35 jaar
  • geen voorgeschiedenis van eerdere knieletsels
  • non-contact blessure
  • BMI>40
  • MRI scan <3weken na trauma

Deelnemende artsen

Prof. Dr. Johan Bellemans

Kniechirurgie, sportletsels, traumatologie

meer info